Wat is een carry in volleybal?

Table of Contents

Volleybal is een populaire en opwindende sport die over de hele wereld wordt gespeeld. Het vereist snelle reflexen, goede coördinatie en teamwork. Een belangrijk aspect van dit spel is de manier waarop de bal wordt vastgehouden en overgebracht. Een van de technieken die in het volleybal worden gebruikt, is een carry.

In dit artikel gaan we dieper in op wat een carry is in volleybal en hoe het wordt gebruikt tijdens het spel. We zullen ook enkele veelgestelde vragen beantwoorden om je begrip van deze techniek te vergroten. Laten we beginnen!

 

Wat is een carry in volleybal?

Een carry in volleybal verwijst naar een foutieve balbehandeling waarbij de bal niet volgens de spelregels wordt vastgehouden. Het gebeurt wanneer een speler de bal niet schoon en zonder onnodige rotatie overbrengt. In plaats daarvan lijkt het alsof de bal vastklampt aan de hand of vingers van de speler, waardoor het spel wordt onderbroken en de tegenstander een punt krijgt.

Een carry wordt meestal gezien wanneer een speler de bal te lang vasthoudt voordat deze wordt losgelaten of wanneer er veel rotatie is tijdens het contact. Het kan ook gebeuren als de speler de bal duwt in plaats van een schopbeweging te maken. Een scheidsrechter of andere tegenstanders kunnen een carry detecteren en een punt toekennen aan de tegenstander.

 

Hoe wordt een carry strafbaar gesteld?

Een carry wordt beoordeeld door de scheidsrechter en kan leiden tot een punt voor de tegenstander als de fout wordt waargenomen. Er zijn verschillende situaties waarin een carry kan worden toegekend:

1. De bal blijft te lang in de hand van de speler: Een speler moet de bal schoon en zonder onnodige rotatie loslaten. Als de bal te lang in de hand wordt vastgehouden voordat deze wordt losgelaten, kan het als een carry worden beschouwd.

2. Te veel rotatie: Als de bal tijdens het contact met de handen of vingers te veel rotatie heeft, kan dit ook als een carry worden beschouwd. De speler moet ervoor zorgen dat de bal zonder onnatuurlijke rotatie wordt overgebracht.

3. Het duwen van de bal: In sommige gevallen kan een speler proberen de bal te duwen in plaats van een schopbeweging te maken. Deze actie kan als een carry worden beoordeeld en leiden tot een punt voor de tegenstander.

 

Is een carry altijd een fout of kan het per situatie verschillen?

Hoewel een carry meestal als een fout wordt beschouwd, kan het beoordelen van dit type fout enigszins subjectief zijn. Het is aan de scheidsrechter om te bepalen of de balbehandeling als een carry moet worden beschouwd. Er kunnen situaties zijn waarin een speler de bal per ongeluk laat stuiteren of waarin de bal een onverwachte beweging op het laatste moment maakt. In deze gevallen kan de scheidsrechter besluiten om de carry niet te bestraffen en het spel voort te zetten.

 

Hoe voorkom je een carry?

Om een carry te voorkomen, moeten spelers zich bewust zijn van de juiste techniek en de spelregels. Hier zijn enkele tips om een carry te vermijden:

1. Oefen de juiste balbehandelingstechnieken: Werk aan je balcontrole en zorg ervoor dat je de bal schoon loslaat zonder onnatuurlijke rotatie.

2. Wees bewust van je handpositie: Zorg ervoor dat je handen en vingers de bal op de juiste manier raken om onnodige rotatie te voorkomen.

3. Gebruik de juiste techniek: Maak een schopbeweging met je handen en vingers om de bal schoon over te brengen. Vermijd duwen of vasthouden van de bal.

4. Blijf geconcentreerd: Houd je aandacht op de bal en reageer snel om de bal correct te behandelen.

 

Welke andere fouten kunnen optreden tijdens het spelen van volleybal?

Naast een carry zijn er verschillende andere fouten die kunnen voorkomen tijdens het spelen van volleybal. Enkele vaak voorkomende fouten zijn:

1. Een netfout: Wanneer een speler het net raakt tijdens het spel, kan dit als een fout worden beschouwd. Dit kan gebeuren als een speler tijdens het slaan van de bal het net raakt of als een speler het net aanraakt terwijl hij zich binnen het speelveld bevindt.

2. Voetfouten: Als een speler de lijnen van het speelveld betreedt of het veld verlaat tijdens het spelen, kan dit als een fout worden beschouwd.

3. Dubbele aanraking: Als een speler de bal tweemaal achter elkaar raakt zonder dat een andere speler deze heeft aangeraakt, kan dit als een fout worden beschouwd.

4. Opstellingsfout: Als een team de juiste rotatie niet volgt of als spelers niet in de juiste positie staan, kan dit als een fout worden beschouwd.

 

Wat zijn de mogelijke gevolgen van een carry in volleybal?

De gevolgen van een carry kunnen variëren afhankelijk van de situatie en de beslissing van de scheidsrechter. Als een carry wordt waargenomen, kan het resulteren in een punt voor de tegenstander. Het kan ook leiden tot onderbreking van het spel terwijl de scheidsrechter de fout beoordeelt. In sommige gevallen kan de scheidsrechter besluiten om de carry niet te bestraffen en het spel voort te zetten.

 

Conclusie

Een carry in volleybal is een foutieve balbehandeling waarbij de bal niet volgens de spelregels wordt vastgehouden. Het gebeurt wanneer een speler de bal te lang vasthoudt, er te veel rotatie is of de bal wordt geduwd in plaats van een schopbeweging te maken. Het is aan de scheidsrechter om te beslissen of een carry is opgetreden en hoe het moet worden bestraft. Spelers kunnen een carry voorkomen door de juiste techniek te oefenen, zich bewust te zijn van hun handpositie en geconcentreerd te blijven tijdens het spel. Naast een carry kunnen ook andere fouten optreden tijdens het spelen van volleybal, zoals een netfout, voetfouten, dubbele aanraking en opstellingsfouten. Elk van deze fouten kan verschillende gevolgen hebben, zoals punten voor de tegenstander of onderbreking van het spel. Door de spelregels te kennen en de juiste technieken toe te passen, kunnen spelers hun kans op het maken van een carry en andere fouten minimaliseren.

David Campbell

David Campbell

"I live and breath volleyball"

Recent Posts